Polityka prywatności

Serwisów: AIS.PL Sp. z o. o. i DroneReport („Serwis”) oraz formularzy kontaktowych na tych serwisach („Formularz”)

Administrator danych osobowych

AIS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 330‑332, 87‑100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Wydziale Rejestrowym w Toruniu pod numerem KRS 0000013765, NIP 9561989970, REGON 871198111, kapitał zakładowy 100 000,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e‑mail: rodo@ais.pl.

Twoje uprawnienia

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Formularza i świadczeniem usług w nich oferowanych. W odniesieniu do przetwarzania przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  • ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • usunięcia (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.